Anne Kari Amstein Outstillinger O arbeiderO video O cv O tekst O kontakt
Arbeider i håndlaget papir - Vev  


Utskårede abstrakte tegninger i stort format, papir
Foranderlige prosesser.

Utgangspunktet for arbeidene er naturens vekstprosesser, oppbygging og nedbryting.
Denne kontinuerlige og foranderlige vekstprosessen er nært knyttet opp mot det forgjengelige,
en påminnelse om livets sårbarhet og styrke.
Jeg jobber med kontrasten mellom uroen jeg finner i det sårbare og oppløste, og roen i det gjentagende.
I mitt arbeid ønsker jeg å komme nærmere disse to størrelsene i mennesket og naturen.

Arbeidene mine har klare referanser til tekstil, hvor rytme og bevegelse danner mønstre,
og hvor det bevegelige og taktile er en viktig del av uttrykket.

I min kunstneriske praksis utforsker jeg tingenes oppbygging og struktur, materialitet, fargen,
og den sanselige tilnærmingen som ligger i tekstiltradisjonen.

 
Klikk på bildene for full størrelse
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
topp