Anne Kari Amstein Outstillinger O arbeiderO video O cv O tekst O kontakt
Utskårede abstrakte tegninger i stort format, papir - vev  

Arbeider i håndlaget papir

Forskyvninger og kontraster
Jeg jobber med vegginstallasjoner som relaterer seg til arkitekturen. Arbeidene bygger jeg opp av håndlaget papir.
Ideen er å skape et rom som innbyr til refleksjon. Det er i møtet med betrakter at verket virkeliggjøres, da opplevelsen
av arbeidene vil endre seg som følge av vår bevegelse i rommet og lysets møte med "flaten".

Konkretisering av teknikk og materialer
Papiret jeg bruker har jeg laget av linfiber og jeg etterbehandler det med lim, for å få frem det transparente og skjøre uttrykket i materialet.

Uttrykket skapes gjennom materialet og måten det brukes på. Remser av ark settes på høykant inntil hverandre, slik at eggen vender ut.
Det er arkenes kanter sammen med mellomrommene og de imaginære fargene som oppstår i skyggen som skaper flaten.
Det er blitt en tredimensjonal "overflate", der lys og skygge spiller en viktig rolle for opplevelsen av farge og stofflighet.

Arket har to beskårete kanter og to håndlagede, som er mer organisk. Den naturlige kanten på det håndlagede papiret danner
en skjør linje oppe og nede på arbeidet. Denne litt upresise linjen blir en kontrast til overflaten, som er bygd opp av arkets beskårete kant.
Fargen opptrer insisterende i kraft av seg selv, og som en kontrast til det flyktige uttrykket, el. den forsterker objektets skjørhet.
I arbeidene er det materialet, teknikk og farge som er det bærende element for å kommunisere kontraster: det nære og det fjerne,
det materielle og det i-materielle, og det flyktige og bevegelige, som er en kontrast til objektets materialitet og monumentale uttrykk.

Mindre objekter
I de mindre objektene jobber jeg med kontrasten mellom transparente og opake partier. De tette partiene samles i en form, for eksempel korsformen.

Klikk på bildene for full størrelse

 

   
 
 

 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
topp