Rød Korall
I min kunstneriske praksis utforsker jeg tingenes oppbygning, strukturer, materialer og farger.
I arbeidsprosessen gjør jeg bruk av en sanselige og håndverksmessig tilnærming som ligger
i tekstiltradisjonen. Jeg undersøker kontrasten mellom det monumentale, og det fysiske og
intime. I arbeidet søker jeg en fysisk tilstedeværelse gjennom materialet og hvordan det brukes.
Jeg er ute etter å vekke bevissthet om en kroppslig følelse eller minner om en sanselig erfaring.

Arbeidene mine kan ha mange referanser. Jeg liker at det er verket som snakker og er åpent
for tolkninger. Det som kommer tilbake er en kroppslig nærhet, den sansbare naturen, og
hvordan jeg gjennom materialet og formale virkemidler kan visualisere dette abstrakte språket.


< Rød Korall, remser av papir sydd sammen av håndlaget papir, 223x163x100cm -----Detalj >