Møt en korall

I min kunstneriske praksis utforsker jeg tingenes oppbygning, strukturer, materialer og farger.
I arbeidsprosessen gjør jeg bruk av en sanselige og håndverksmessig tilnærming som ligger i tekstiltradisjonen.
Naturens vekstprosesser, oppbygging og nedbryting er tematiske utgangspunkt. Denne kontinuerlige og foranderlige
vekst- og forråtnelsesprosessen er en påminnelse om det forgjengelige, om livets sårbarhet og styrke.
Jeg jobber med kontrasten mellom uroen jeg finner i det sårbare og oppløste, og roen i det gjentagende,
og søker å komme nærmere disse to størrelsene.

I verket Møt en Korall og Det er den drømmen (fritt etter Olav H. Hauge, Det er den draumen) undersøker jeg
kontrasten mellom det monumentale og det fysiske og intime. I arbeidet søker jeg en fysisk tilstedeværelse
gjennom materialet og hvordan det brukes. Jeg er ute etter å vekke bevissthet om en kroppslig følelse eller
minner om en sanselig erfaring. Det organiske og taktile er viktig.

Papiret lager jeg selv for hånd i store flak. Massen papiret er laget av er på forhånd innfarget i ønsket farge.
Det ferdige papiret deler jeg opp i smale remser. Papirremsene blir sydd sammen, slik at det danner et nettverk,
og hver søm etterlater seg flere tråder. Trådene blir liggende som nerver eller spinn over flaten og refererer til
en kroppslig nærhet. Arbeidet er tidkrevende, det er tid til å la tankene flyte fritt. Jeg forstiller meg at trådene som
flyter over flaten blir en oppsamlingsplass for tanker og minner. Arbeidene mine kan ha mange referanser.
Jeg liker at det er verket som snakker og er åpent for tolkninger. Det som kommer tilbake er en kroppslig nærhet,
den sansbare naturen, og hvordan jeg gjennom materialet og formale virkemidler kan visualisere dette abstrakte språket.


< Møt en Korall, håndlaget papir, sydd sammen av smale papirstrimler, 250x250x80 -- Skråstilt >-----Detalj >